vSRO - Toplama Pet Query

Zєвαηi

EDİTÖRR
Editör
Katılım
25 Ocak 2019
Mesajlar
134
Konum
ADANA

Türkiye'nin En Büyük Eğitim Forumunda KPSS, TYT, AYT, LGS Gibi Konuların Tartışıldığı, İçeriklerin Paylaşıldığı ve Karşılıklı Yardımlaşma Temeline Dayanan Foruma Giriş İçin TIKLAYIN

vSRO - Toplama

Merhaba Arkadaşlar;

Bazı Db' lerde Petin 5 sayfası açılmıştır. Bu oyun içi bazı hatalarda, buglarda hatta oyunun kapanmasına kadar yol açan bazen sorunlar meydana gelmiştir. Sayfalarca açık olan peti sadece tek pet sayyfası olarak indirmek için ve petin yol açtığı buglara sebep olmaması içinde aşağıda yer alan 2 queryi ayrı ayrı okutun.

Kolay Gelsin

Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddNewCOS]  Script Date: 15.07.2016 13:31:41 ******/
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddNewCOS]
  @OwnerCharID  int,
  @RefObjID  int,
  @Level    int,
  @HP    int,
  @MP    int,
  @HGP    int,
  @KeeperNPC  int,
  @State    int,
  @InventorySize int,
  @itemID    int,
  @PickItemConfig tinyint,
  @RentEndTime   smalldatetime
as

begin tran

  declare @COS_ID  int
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--    pet_skill_item (ÃÖ¼±È£)    
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  declare @MaxInventorySize tinyint
  select @MaxInventorySize = InventorySize
  from _RefObjCommon, _RefObjChar
  where _RefObjCommon.ID = @RefObjID and _RefObjCommon.Link = _RefObjChar.ID
  
  if( @@rowcount = 0 or @MaxInventorySize < @InventorySize )
  begin
    rollback tran
    return -5
  end

  insert into _CharCOS values (@OwnerCharID, @RefObjID, @HP, @MP, @KeeperNPC, @State, NULL, @Level, 0, @HGP, @PickItemConfig, @RentEndTime)
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  set @COS_ID = @@identity
  if (@COS_ID = 0 OR @@error <> 0)
  begin
    rollback tran
    return -1
  end

--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--    pet_skill_item (ÃÖ¼±È£)    
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  if (@MaxInventorySize > 0)
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  begin
    declare @Slot int
    set @Slot = 0
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--    pet_skill_item (ÃÖ¼±È£)    
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    while (@Slot < @MaxInventorySize)
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    begin
      insert into _InvCOS values(@COS_ID, @Slot, 0)
      if (@@error <> 0)
      begin
        -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
        rollback tran
        return -2
      end  
    
      set @Slot = @Slot + 1
    end
  end
  
/*  --´õ ÀÌ»ó ÀÌ Ä÷³¿¡´Â µ¥ÀÌÅ͸¦ ³ÖÁö ¾Ê´Â´Ù!
  UPDATE _Char SET EngagedCOS = @COS_ID WHERE CharID = @OwnerCharID
  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -3
  END
*/
  if( @itemID <> 0 )
  begin
    update _Items set Data = @COS_ID where ID64 = @itemID
    if( @@error <> 0 or @@rowcount = 0 )
    begin
      rollback transaction
      return -4
    end
    
  end

commit tran

declare @bla varchar(max);

select @bla = codename128 from _refobjcommon where ID = @ReFObjID

if @bla like '%COS_T%'

begin

WAITFOR DELAY '0:00:00.5' --süre

END

return @CoS_ID
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddTimedJobForPet]  Script Date: 15.07.2016 13:31:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--  pet_skill_item (ÃÖ¼±È£)    
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddTimedJobForPet]
  @CharID      int,
  @Category    tinyint,
  @JobID      int,
  @TimeToKeep    int,
  @Data1      int,
  @Data2      int,
  @Data3      int,
  @Data4      int,
  @Data5      int,
  @Data6      int,
  @Data7      int,
  @Data8      int,
  @Serial64    bigint
as
  if (not exists (select ID from _CharCOS with (nolock) where ID = @CharID))
    return -1

  if (@TimeToKeep <= 0)
    return -2

  declare @NewJobID int
  set @NewJobID = 0

  insert into _TimedJobForPet values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @Serial64, 0)
  set @NewJobID = @@identity

  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    return -3

  return @NewJobID

--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
--@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

Konuyu Okuyanlar: (Üyeler: 1, Ziyaretçiler: 0)

Üst