Reklam vermek için  reklam@gamesfrm.com adresine mail atabilirsiniz. 


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Tüm Cevaplar MEB Yayınları 2019DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
6. Sınıf Meb Din Kültürü 1. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları
6. Sınıf Meb yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı Sayfa 29, 30,31 Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

6. Sınıf Meb yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı Sayfa 29, 30,31 Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Allah’ın (c.c.) neden peygamber gönderdiğini açıklayınız.
2. Peygamberlerin özelliklerini açıklayınız.
Peygamberlerin özellikleri nelerdir
Peygamberlerin özellikleri nelerdir, Peygamberlerin özellikleri nelerdir maddeler halinde, peygamberlerin özellikleri, görevleri ve anlamları hakkında kısa bilgiler vereceğiz.peygamberlerin özellikleri ve anlamları

Peygamberler, hertürlü ahlâk güzelliğine sahip örnek insanlardır. Onlarda bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:
1- Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan söylemezler. Oldu dedikleri olmuştur, olacak dedikleri zamanı gelince mutlaka olacaktır.
2- Emânet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet etmezler.

3- Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek zekâ sahibidirler.
4- İsmet: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.
5- Tebliğ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir.

3. Peygamberleri örnek almanın davranışlarımıza olan etkisini yazınız.
Peygamberleri örnek almanın davranışlarımıza olan etkisi
Peygamberleri örnek almanın davranışlarımıza olan etkisini açıklayınız,

Hz. Peygamber’in hayatında da bizler için örnek davranışlar vardır. Zorluklara karşı gösterdiği sabır, azim ve kararlılık; ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhameti, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi daha birçok güzel davranışları onun hayatında görebiliriz.
Bizler bütün peygamberleri kendimize örnek edinip hayatımızı onların gösterdiği şekilde devam ettirmeliyiz. Ancak bu şekilde Yüce Allah’ın istediği gibi bir insan olabileceğimizin farkında olmalıyız.
Zorluklara karşı sabırlı olur
Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı olur.
Güzel ahlaklı olur
Yalan söylemez, hırsızlık yapmaz
Devlet malını çalmaz
4. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri yazınız.
Adem (a.s.)’a 10 sahife,
İbrahim (a.s.)’a 10 sahife,
İdris (a.s.)’a 30 sahife,
Şit (a.s.)’a 50 sahife,
Davud (a.s.)’a Zebur,
Musa (a.s.)’a Tevrat,
İsa (a.s.)’a İncil,
Muhammed (a.s.)’a Kuranı Kerim indirilmiştir.

Böylece 4 büyük kitap ile birlikte 100 sahife de diğer peygamberlere indirilmiştir. İlahi vahyin kaynağı olan sahife ve kitaplar insanların dünya ve ahiret hayat için yapması gerekenleri, Allah’a iman etmeleri gerektiğini öne çıkarmaktadır.
5. Kur’an-ı Kerim okumanın önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.
Kur’an-ı Kerim okumanın önemi
Kur’an-ı Kerim okumanın önemi hakkında kısaca bilgi veriniz. Kur’an okumanın önemi nedir, adabı nasıldır, Kur’an okumanın insana dünya ve ahirette kazandırdıkları nelerdir?

Kur’an Okumanın Önemi ve İnsana Kazandırdıkları
Gönderilen bütün ilâhi beyanlardaki temel gâye, insana mevhibe-i ilâhi olarak verilen bu şerefin asla unutulmaması, yaratılıştaki sırrın farkında olunması ve netice olarak da dünya-âhiret mutluluğunun yakalanmasıdır. İnsanlığın başlangıcından günümüze bazı temel prensiplerin dışında, hayat şartları ve ihtiyaçlar farklı olduğu gibi, bu ihtiyaçlara her dönemde verilen ilâhi beyandaki (tali) prensiplerde de zaman zaman değişiklikler olmuştur. Hz. Âdem’e o dönemin ihtiyaçlarına göre “sahife”ler şeklinde verilen ilâhi beyan, kendisini takip eden Hz. İdris, Hz. Nûh ve Hz. İbrâhim gibi peygamberlere sayfası ve muhtevası daha geniş “sahife”ler şeklinde devam etmiş, Hz. Mûsa ve Hz. İsa’ya “kitap” olarak nâzil olmuş, son olarak da Hz. Muhammed’e (s.a.s), bütün kitapları özetleyen, doğrulayan, bütün zaman ve mekânlara yetecek ölçülere sahip olan özellikleriyle Kur’ân nâzil olmuştur.

Kur’ân, kâinat kitabının bir tercümesidir. Cenab-ı Hakk’ın hem tekvînî hem de teşrîî âyetlerini okuyan bir tercümanıdır. Görünmeyen ve görünen âlemin açıklayıcısıdır. Allâh’ın isim, sıfat ve fiillerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş ve gelecek olayları haber verendir. İnsanlığın terbiyecisidir. İnsanlığı mutluluğa götüren hakîki mürşiddir. Özetle, bütün insanlığın her türlü manevî ve fikrî ihtiyaçlarına kaynak olacak kitapları ihtiva eden kutlu bir kitaptır.
Kur’an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin adabı:
1. Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.
2. Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
3. Kıbleye yönelmek ve diz üstü oturmak.
4. Allah Teâlâ’nın: “Kur’an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” âyeti (Nahl, 16/98) mûcebince Kur’an okumaya başlarken eûzü çekmek.
5. Tevbe sûresi hariç her sûrenin başında besmele çekmek.
6. Okunan Kur’an âyetlerini huşû ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir?
A) Peygamber
B) Sahabe C) Halife D) Melek
2. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem’dir (a.s.).
B) Allah (c.c.) her topluma peygamber göndermiştir.
C) Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).
D) Tebliğ, peygamberlerin doğru olmasıdır.
3. İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Nuh (a.s.)– Hz. Muhammed (s.a.v.)
B) Hz. Âdem (a.s.) — Hz. Muhammed (s.a.v.)
C) Hz. Âdem (a.s.) — Hz. İsa (a.s.)
D) Hz. Nuh (a.s.) — Hz. Musa (a.s.)
4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ticaretle uğraşmak B) Doğru ve dürüst olmak
C) Akıllı ve zeki olmak D) Güvenilir olmak
5. “Bir topluma önderlik etmek, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirmek zor bir iştir. Böyle zor bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır.”
Yukarıda anlatılan özellik, peygamberlerin özelliklerinden hangisidir?
A) İsmet B) Tebliğ C) Sıdk D) Fetanet
6.
Akif: Peygamberler de bizim gibi insandır, ancak onlara Allah’tan (c.c.) vahiy gelmiştir.
Havva Nur: Peygamberler doğru, güvenilir, zeki, günahsız ve Allah’ın (c.c.) mesajlarını ileten elçilerdir.
Sümeyye: Allah (c.c.) bazı toplumlara peygamber göndererek onlara yol göstermiştir.
Fatma: Allah (c.c.) bazı peygamberlere ilahi kitap göndermiştir.
Öğretmen öğrencilerinden peygamberlerle ilgili öğrendikleri bilgileri söylemelerini istemiştir. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış veya eksik bilgi vermiştir?
A) Sümeyye B) Fatma C) Akif D) Havva Nur
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
(peygamber, örnek, Hz. Musa (a.s.), Kur’an-ı Kerim, Hz. İsa (a.s.), Hz. Davud (a.s.),
fetanet, tebliğ, emanet, ismet)

1. Peygamberler insanlar için örnek kişilerdir.
2. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajı eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmelerine tebliğ denir.
3. Peygamberlerin güvenilir olmalarına emanet denir.
4. Allah (c.c.), Tevrat’ı Hz. Musa’ya göndermiştir.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’ dir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. (D) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.
2. (Y) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.
3. (Y) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.
4. (Y) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.
5. (D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
BULALIM
Aşağıdaki tablodan Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber isimlerini bulup boyayınız.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Ünitemize Hazırlanalım
1. Namaz kılan bir kimseyle niçin namaz kıldığı hakkında röportaj yapınız.

Soru 1: Namaz kılıyor musunuz?
Cevap: Evet, kılıyorum.
Soru 2: Neden namaz kılıyorsunuz?
Cevap: Namaz, Allah’ın emridir. Bu yüzden kılıyorum.
Soru 3: Namaz kılınca neler hissediyorsunuz?
Cevap: Kendimi çok huzurlu hissediyorum.
Soru 4: Hiç namaz kaçırdığınız oldu mu?
Cevap: Evet, birkaç defa sabah namazına uyanamadığım için kaçırmıştım.
Soru 5: Namaz kılamadığınızda kendinizi nasıl hissettiniz?
Cevap: Çok kötü hissettim ve çok üzüldüm.
-Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
-Rica ederim.
2. Yakınınızdaki bir camiye giderek veya bir büyüğünüze sorarak camide hangi bölümlerin yer aldığını öğreniniz.
Caminin bölümleri şu şekildedir;
Kubbe:
Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.
Minare: Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
Minber: Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir.
Mihrap: Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir.
Vaaz Kürsüsü: Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
Şadırvan: Cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir.
Şerefe: Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür.
3. Cemaat, hutbe, ezan, kamet kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulup defterinize yazınız.
Cemaat
, “Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler.” demektir.
Hutbe, Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatib tarafından minberde okunan dua ve verilen öğüt.
Ezan, Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.
Kamet, Ezandan farklı olarak “kad kametis-salah” “Muhakkak ki namaz başladı” ifadesi olan, farz namazlardan önce erkekler tarafından okunan mübarek sözler.
4. Abdestin alınışını defterinize not ediniz.
Abdest şu şekilde alınır;

Öncelikle euzu Besmele çekilir.
Niyet edilir.(Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.)
Eller bileklere kadar yıkanır.
Ağza üç kez su alınır ve ağız çalkalanır.
Burna üç kere su verilir ve burun temizlenir.
Yüz, üç kere yıkanır.
Kollar üç defa yıkanır.
Baş, ense ve boyun ıslak elle sıvazlanır. Buna mesh etmek denir.
Ayaklar topuklarla beraber yıkanır.
5. Namazın dinin direği olarak ifade edilmesinin sebebi sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi
defterinize yazınız.

“Namaz dinin direğidir.” sözüyle namazın ne kadar önemli olduğu ifade edilmiştir. Namaz kılmak, bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Îman ile şereflenen bir kimse için en önemli ibadet, namazdır. Makbul bir namaz, kulu, Rabbe yakınlık iklîmine götüren muhteşem bir ibadettir. Namaz kılmayan bir Müslüman düşünülemez. Müslüman namaz kılmazsa dini de tehlikeye gider ve zamanla dinini de kaybeder.
6. Evde namaz kılmak ile camide cemaatle namaz kılmak arasında ne gibi farklılıklar vardır? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.
Cemaatle namaz kılmak sünnet-i hüda, yani İslam’ın şiarı olan mühim sünnettir. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bildirilen hadis-i şerif meallerinden birkaçı şöyledir:
“Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.”

“Bir kimse, kırk gün sabah namazının ilk tekbirine yetişirse, kendisine iki berat yazılır: Cehennemden kurtuluş beratı ile münafıklıktan eminlik beratı.”
“İlk tekbire yetişecek şekilde, kırk gün cemaatle kılana Cennet vacip olur.”
“Cemaatle namaz kılmak için bekleyen, hep namazda gibi sevap kazanır.”
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Yüce Allah’ı anmak için neler yaparız?
Yüce Allah’ı anmanın birçok yolu vardır. Bunlardan ilk aklımıza geleni namazdır. Allah’ı anmak için farz, vacip ve nafile namazlarımızı kılarız. Bunun yanında Kuran’ı Kerim okuruz, tespihle zikir çekeriz, dualar ederiz. Bu şekilde Allah’ı anmaya çalışırız.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Aşağıdaki soruların cevaplarını araştırarak tespitlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Niçin yemek yemeliyiz? Niçin ilaç kullanmalıyız? Niçin ders çalışmalıyız? Niçin namaz kılmalıyız?
Niçin Yemek Yemeliyiz?
Cevap:
Sağlıklı bir yaşam sürmek, yaşamak için gerekli enerjiyi vücudumuza almak için yemek yemeliyiz.
Niçin İlaç Kullanmalıyız?
Cevap:
Hastalıklardan kurtulmak ve şifa bulmak için gerekli durumlarda ilaç kullanmalıyız.
Niçin Ders Çalışmalıyız?
Cevap:
Başarılı bir öğrenci olup, ileride iyi bir meslek sahibi olmak için ders çalışmalıyız.
Niçin Namaz Kılmalıyız?
Cevap:
Rabbimize teşekkürümüzü ifade etmek ve O’nun rızasını kazanmak için namaz kılmalıyız.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Beş vakit namaz dışında hangi namazları biliyorsunuz?
Beş vakit namaz dışında bildiğim namazlar şu şekildedir:

Cuma namazı
Kurban Bayramı namazı
Ramazan Bayramı namazı
Cenaze namazı
Vitir namazı
Teravih namazı
Kuşluk namazı
Evvabin namazı
Husuf ve Küsuf namazları
Tahiyyetül Mescit namazı
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Namaz kılmaya niyetlenen bir kişi, namaza başlamadan önce neler yapmalıdır?
Namaz kılmaya niyetlenen kimse öncelikle namazın dışındaki şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar;

Hadesten Tahâret – Abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak.
Necâsetten Tahâret – Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak.
Setr-i Avret – Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.
İstikbâl-i Kıble – Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.
Vakit – Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.
Niyet – Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek.
Namaz kılan birini gördünüz mü? Namaz kılarken neler yapıyordu?
Evet gördüm. Her rekatta dua ediyordu.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Kur’an-ı Kerim’den Mâide suresi, 6. ayetin mealini bularak defterinize yazınız ve bu ayete göre abdestin farzlarını tespit ediniz.
“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Maide Suresi 6. ayet)
Bu ayete göre abdestin farzları:
Yüzü yıkamak.
Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
Başı meshetmek.
Ayakları topuk kemikleri ile birlikte yıkamak.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Namazın kılınış şartları nelerdir?
Namaza “Allahü ekber.” diyerek başlamak (başlama tekbiri)
1.Namazda ayakta durmak (kıyam)
2.Namazda Kur’an’dan bir ya da birkaç ayet okumak (kıraat)
3.Secdeden önce elleri dizlere koyarak yere paralel bir şekilde eğilmek (rükû)
4.Dizleri, elleri, alnı ve burnu yere koymak (secde)
5.Namazın son rekâtında “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmak (kadeiahire)
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Ezanın anlamını araştırınız ve boşluklara yazınız.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. ( 2 defa)
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah. ( 2 defa)
Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Eşhedü enne Muhammeden Resullullâh.( 2 defa)
Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir.
Hayye ale’s – salah. ( 2 defa)
Haydi namaza!
Hayye ale’l – felâh. ( 2 defa)
Haydi kurtuluşa!
(Es salâtü hayrün mine’n – nevm) (Sadece sabah ezanlarında okunur) ( 2 defa)
Namaz uykudan hayırlıdır
Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
Lâ ilâhe illâllah!
Allah’tan başka ilâh yoktur.
 


DuYGuN

Seviye 7
Üye
Katılım
3 Eki 2018
Mesajlar
172
6. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:
Namazda okunan bazı dualar vardır. Aşağıdaki şekilde boş bırakılan yerlerde bu duaları araştırarak anlamlarıyla birlikte yazınız.

namazda okunan dualar ile ilgili görsel sonucu
 


Konuyu Okuyanlar: (Üyeler: 1, Ziyaretçiler: 0)

Üst